Překladatelská agentura

Překladatelská agentura

Během úspěšného působení na trhu překladatelských služeb naše agentura nabyla potřebné zkušenosti a získala dostatek znalostí, užitečných pro každého opravdového profesionála. Máme tým zkušených překladatelů v mnoha oborech, který je schopen zajistit Vám velmi kvalitní překlad. Díky spolupráci s opravdovými odborníky nabízíme překlady a tlumočení všech hlavních světových jazyků. Překládáme a tlumočíme téměř všechny jazykové páry, včetně nejrůznějších kombinací. Nabízíme individuální přístup ke každému zákazníkovi, péči o každý detail a profesionální přístup ke každé zakázce. Dobře organizovaná spolupráce s překladateli a promyšlená péče o zákazníky mám umožňuje vyhledat toho nejvhodnějšího překladatele pro každou jednotlivou zakázku s přihlédnutím ke všem požadavkům. Zkuste spolupráci s námi a poznejte výhody spolupráce s naší agenturou a rychlost splnění zakázky.

Specializací naši agentury jsou překlady

Překlad

Překládáme texty různé obtížnosti a na libovolná témata. Kromě toho poskytujeme řadu dalších služeb:

ekonomický překlad

veškeré dokumenty ekonomického zaměření, účetní výkazy, účetní závěrka, audit, dodací a přepravní listy, podnikatelské záměry a projekty, nabídky, bankovní doklady, finanční a daňovou evidenci, daňová přiznání, celní dokumentaci, včetně deklarací, licence a další;

právní překlad

právní dokumenty, smlouvy a dohody, zákony, usnesení, zakladatelská dokumentace, soudní rozhodnutí;

technický překlad

překlady strojírenské a stavební dokumentace, elektronika, lékařský překlad, překlady z oblasti petrochemie; překlady veškeré technické dokumentace z libovolného odvětví průmyslu, instrukce, návody na použití, pokyny, specifikace, certifikáty a osvědčení, výkresy, normy, pasporty apod.;

překlady dokladů

průkazy totožnosti, rodné listy, oddací listy, rozhodnutí o rozvodu, diplomy, vysvědčení, vojenské knížky, pracovní knížky, průkazy důchodců, plné moci, závěti, povolení a další;

literární překlady, překlady vědeckých textů, článků, reklamních prospektů apod.

ověřený překlad a apostila

Ověřený překlad a apostila

Naše agentura provádí ověřené překlady a zajišťuje jejich opatření apostilou. Ověřený překlad provádí pověřený tlumočník či tlumočník, který má akreditaci u notáře (informujte se o způsobu ověření překladu a zavolejte nám).

Pro legalizaci dokumentů v zemích-účastnících Haagské konvence z roku 1961 se vyžaduje apostila. Apostila je mezinárodně standardizovanou doložkou, dokládající pravost dokladů pro jejich použití v institucích zemí, uznávajících tuto formu legalizace.

а dále:

Překlady internetových stránek a lokalizace softwaru

redigování hotových překladů;

kromě jiného odborníky a nositeli jazyka;

lokalizace softwaru;

překlad uživatelského rozhraní softwarových produktů;

překlad internetových stránek

návrh a příprava podkladů, nákresy a výkresy, příprava dokumentů pro tisk, návrhy stránek, správa obsahu a podpora internetových stránek v cizích jazycích;

copywriting a rewriting

texty internetových stránek, články, přepracování stávajícího textu v cizích jazycích.