Our services

Copywriting a rewriting

Preklad

Naše překladatelská agentura nabízí copywriting a rewriting jakýchkoliv cizojazyčných textů, psaných výhradně profesionálními překladateli a redaktory. Texty našich copywriterů vhodně doplní úvodní stránku Vašich internetových stránek či vědeckých prací.

Copywriting je psaní unikátních textů, článků různé obtížnosti a různých témat. Zvláštním druhem copywritingu je SEO-copywriting používaný k optimalizaci internetových stránek dle požadavků internetových vyhledávačů. Optimalizovaný, naprosto jedinečný a pro uživatele zajímavý obsah Vaších stránek je základní podmínkou, ovlivňující popularitu a úspěšné vyhledávání ve vyhledávacích systémech.


Rewriting – je přepisováním či přepracováním stávajícího materiálu za účelem vytvoření nového a jedinečného textu. Pouze profesionální rewriting zaručuje jedinečnost, gramatickou správnost a zajímavou náplň výsledného textu se zachováním smyslu a stylu výchozích materiálů.

Obvykle rozlišujeme:

- jednoduchý rewriting – přepracování původního textu do nové podoby se zachováním původního smyslu, avšak s použitím nových slov. V tomto případě práce spočívá zpravidla v záměně slov na synonyma, změně slovosledu, výrazů a částí vět.

- komplexní (úplný) rewriting - spočívá v úplném přepracování původního textu při zachování smyslové náplně textu, čím se někdy podobá copywritingu, čili napsání zcela nového jedinečného textu.