Our services

Konzulární legalizace a apostila

Overeny preklad a apostila

Doklady občanů Ruské federace, určené k předložení v zahraničí musí být vždy legalizovány, výjimkou jsou případy, kdy Ruská federace a země, na jejímž území se doklady předkládají, mají uzavřenou smlouvu, která legalizaci odstraňuje. Váše doklady jsou uznávány úřady cílové země jen tehdy, pokud jsou legalizovány. Legalizace se provádí v zemi, která doklad vydala.

Podle cílové země se legalizace dokladů provádí dvěma způsoby: opatřením dokladu apostilou nebo konzulární legalizací.

Apostilace dokladů – opatření dokladů speciální – apostilní doložkou je zjednodušenou formou legalizace dokladů bez nutnosti konzulární legalizace. Tato forma legalizace se používá účastnickými státy Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961. Podle Úmluvy doklady, vydané v některé z účastnických zemí a opatřené apostilní doložkou , jsou uznávány v dalších účastnických zemích. Ruská federace přistoupila k Haagské Úmluvě v roce 1992.

Apostilou lze opatřit originály či notářsky ověřené kopie dokladů. Poté se takový doklad s apostilou překládá do cílového cizího jazyka.

Konsulární legalizace dokladu se vyžaduje v zemích, které nejsou účastníky Haagské úmluvy. Konzulární legalizace dokladu se provádí takto:

- zaprvé, doklad se ověřuje v orgánech Ministerstva spravedlnosti Ruské federace;

- zadruhé, doklad se ověřuje v orgánech Ministerstva zahraničí Ruské federace;

-a nakonec se doklad ověřuje konzulátem cílové země.


Překlad dokladu do cizího jazyka a jeho notářské ověření se provádí před procesem konzulární legalizace.

Druh legalizace

Lhůta legalizace a apostilace

Cena jednoho dokladu

Opatření apostilní doložkou v justičních orgánech

5 pracovních dnů

2800 rublů

Opatření apolstilní doložkou na Ministerstvu školství RF

cca 2 měsíce

4 500 rublů

Opatření apostilní doložkou v matričních orgánech

6 pracovních dnů

2800 rublů

Konzulární legalizace "na klíč v Rusku" (Ministerstvo spravedlnosti RF + Ministerstvo zahraničí RF)

11 pracovních dnů

4000 rublů

Úplná konzulární legalizace (Ministerstvo spravedlnosti RF + Ministerstvo zahraničí RF + konzulát cílové země)

11 pracovních dnů + lhůta, stanovená konzulátem cílové země*

5000 rublů + cena konzulárních služeb dle platného ceníku konzulátu**

Ověřený překlad či notářsky ověřený překlad

1 den

350 rublů


Upozorňujeme Vás, že Ruská federace má s některými zeměmi uzavřeny smlouvy o vzájemném uznání dokladů. K tomu, aby byl úřední doklad vydaný v RF uznán, postačí opatřit si pouzeověřený překlad tohoto dokladu.