Our services

Ověřený překlad dokladů

Overeny preklad a apostila

Legalizace dokladů je proces, jehož cílem je udělení úřednímu dokladu, vydanému na území jednoho státu, stejné právní moci na území jiného státu.

Vycestování k trvalému pobytu do zahraničí, uzavření manželství s cizincem, uzavření mezinárodních smluv, zaměstnání či studium v zahraničí – toto je jen malý výčet situací, které vyžadují překlad úředních dokladů do cizího jazyka a jejich následnou legalizaci. Ověřený překlad je jednou z možností legalizace dokladů. Notářsky ověřený překlad se vyžaduje v případě překladu dokumentů, vydaných v zahraničí, za účelem jejich použití na území RF. V případě použití dokladů, vydaných v RF pro použití v zahraničí, můžete rovněž potřebovat notářsky ověřený překlad nebo, jak je tomu v některých zemích, ověřený překlad v zemi použití. Informujte se u nás na konkrétní druh ověřeného či notářsky ověřeného překladu.

V případě notářsky ověřeného překladu notář ověří podpis překladatele, čímž osvědčí, že text překládal diplomovaný odborník, zapsaný ve zvláštním notářském rejstříku. V takovém případě se originál dokladu (či ověřená kopie) spojí s překladem šňůrou, to vše podepíše a orazítkuje notář.

Obvykle se notářsky ověřených překladech úředních dokladů, určených k použití v zahraničí, provádí konsulární legalizace či apostilace. Některé země toto nevyžadují a v některých se naopak provádí ověřený překlad pověřeným tlumočníkem v zemi určení. 

Provádíme notářsky ověřené překlady veškerých dokladů. Dodržujeme přitom všechny požadavky na překlad a na formální vyhotovení. Poskytujeme následnou pomoc při legalizaci dokladů.

Cena za notářské ověření překladu je – 350 rublů za doklad