Our services

Překlady

Preklad

Každý překládaný text je svým způsobem specifický. Nabízíme široké spektrum profesionálních překladatelských služeb odborných, literárních, vědeckých a publicistických textů na libovolné téma, v jakémkoliv rozsahu a do jakéhokoliv jazyka. Specializujeme se na – překlady technických textů z nejrůznějších oblastí, ekonomických, právních, lékařských a dalších vysoce odborných textů, překlady osobních dokladů, korespondence, článků či prospektů. Naším cílem je – zajistit pro zákazníky nejlepší překlad v co nejkratší možné lhůtě.

Naše překladatelská agentura svěřuje odborné překlady pouze profesionálním překladatelům, kteří mají dostatek zkušeností a znalostí v určitém oboru. Naše překladatelské agentura spolupracuje s řadou překladatelů a proto vždy můžeme zajistit provedení překladu překladatelem, který má nejlepší znalosti v požadovaném oboru.


Cena překladu je závislá na těchto parametrech:

 • množství stran textu (1 strana je – 1800 znaků včetně mezer);
 • jazykový pár;
 • téma či obor překládaného textu;
 • rychlost splnění zakázky.

 • Naše
  jazyky

  Ang ličtina

  Něm čina

  Francouz ština

  Španěl ština

  Ital ština

  Čín ština

  Ture čtina

  Če ština

  Ruš tina

  Angličtina

  Němčina

  1.100

  Francouzština

  Španělština

  Italština

  Čínština

  Turečtina

  Čeština

  Ruština

  1.100


  V závislosti na účelu překládaného textu můžete potřebovat notářské ověření překladu či ověřený překlad nebo zajištění konsulární legalizace či apostilace, tyto služby pro Vás také rádi zajistíme.

  * ceny jsou uvedeny v rublech za 1 stranu