Our services

Redigování a korektury překladů

Prekladatelska agentura

Redigování a korektura překladu je kontrola provedení hotového překladu, odstraňování veškerých chyb, včetně gramatických,stylistických, slovosledu a interpunkce, opravy nepřesností, kontrola správnosti a přesnosti použité terminologie.

Obvykle je redigování a korektura textu, přeloženého našimi profesionálními překladateli, součástí ceny překladu, tj. redigování a korektura – je nedílnou součástí překladu textu.

Kromě toho lze objednat redigování a korekturu existujícího textu, přeloženého jiným překladatelem. Nutnost redigování a korektury textu se může vyskytnout v těchto případech:

  1. Když potřebujete notářsky ověřit existující překlad dokladu;

V tomto případě potřebujeme původní text či originál dokladu. Náš překladatel osvědčí notářsky ověřený překlad svým podpisem pouze po provedení pečlivé kontroly překladu a porovnání s původním textem.

  1. Když potřebujete redigování a korekturu existujícího překladu zkušenějším překladatelem nebo pokud je původní text vysoce odborný, tj. potřebujete provést korekturu odborné terminologie v určité oblasti či oboru;

  2. Když potřebujete provést redigování a korekturu překladu se zaměřením na gramatickou správnost a odstranění překlepů, stylistické sjednocení textu; formátování a formální úpravy dokumentu;

  3. Když potřebujete korekturu cizojazyčného textu nositelem jazyka.

Upozorňujeme, že v některých případech redigování a korekturu předloženého překladu nelze poskytnout, především kvůli nízké kvalitě překladu. V takovém případě pro Vás rádi zajistíme překlad požadovaného textu našimi překladateli.